Juridisk

Juridisk

Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS, heretter RNNK, eier domenet og nettsiden levvel.kurbadet.no i sin helhet.
Nettsiden kan ikke brukes av noen andre enn RNNK i noen som helst form uten skriftlig samtykke fra RNNK.

RNNK er ansvarlig for nettsiden sitt innhold, bruksområde, rettigheter, distribusjon og markedsføring.

 

Alle rettigheter forbeholdes

Innhold, layout og samlingene av opplysninger på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Bruken av nettsiden gir ikke brukeren rett til å kopiere lyd, kategoristruktur, tekst, bilder og/eller annen media som inngår i nettstedet, utover det som er nødvendig for å bruke informasjonen på normalt vis. RNNK har intet juridisk ansvar for at søkeresultatene er relevante eller fullstendige i forhold til det søkeresultatet brukeren ønsker, eller at nettstedene det lenkes til, er i bruk. Kopiering, tilgjengeliggjøring for allmennheten og annen utnyttelse utover det som følger av Åndsverkloven av 12. mai 1961 nr. 2 og annen relevant lovgivning er ikke tillatt og krever skriftlig samtykke fra RNNK. Krenkelse av rettighetene kan medføre straff og erstatningsansvar. Mer om emnet: Åndsverkloven (Lovdata)

 

Digital kopiering og spredning

Uten direkte avtale med RNNK er enhver kopiering, lagring og tilgjengeliggjøring forbudt. Bruk av dette materialet - i strid med avtale eller lov - vil bli rettslig forfulgt.

 

Innholdet og oppdatering

  • RNNK har ansvar for innhold og oppdateringer og søker å holde nettsiden mest mulig oppdatert og korrekt.
  • RNNK har likevel intet ansvar for feil innhold som refereres til annen part eller som lenke. 
  • RNNK gjør tilgjengelig for brukeren informasjon om og lenker til nettsteder som definerer som relevant i forhold til vårt fagfelt. 
  • RNNK har intet ansvar for skade eller annet ifm ødeleggelse av data, avbrudd, ikke levert informasjon, feilaktig levert e.l. Bruker kan ikke kreve erstatning for feil eller driftsavbrudd hos RNNK eller nettsiden.

 

Har du spørsmål eller ønsker samtykke?

Da kontakter du nettansvarlig. Det enkleste er å sende e-post eller telefon 77 66 88 54.
Fysisk adressen er - Conrad Holmboes Veg 95, 9011 Tromsø - og fungerer også for fysisk brev.