Medlemsundersøkelse 2017

Medlemsundersøkelse 2017

Gjennomgang av spørreundersøkelsen 2017

Undersøkelsen ble sendt ut til alle 600 medlemmer og kursdeltakere. Antall medlemmer er tilsammen 327 personer. 

46,2 % svarte på spørreundersøkelsen

Deltakerne brukte lengre tid enn det vi i utgangspunktet hadde sett for oss. Dette kan ha trekt ned antall svar.

Hvem er medlemmer på LEVVEL?

Hoveddelen er 40-70 år, hvorav ¾ er kvinner.

Medlemmene er høyt utdannet og i arbeid.

 • ¾ er høgskole/universitets utdannet.
 • ¾ er i arbeid, de fleste heltidsarbeid.

De er bosatt på Tromsøya, Kvaløya og fastlandet

Det ser ut som at avstand til bolig og Levvel ikke er så viktig siden (overraskende) mange bor på fastland og Kvaløya. Vi har ikke avdekket i undersøkelsen om mange jobber i nærheten av treningssenteret, men det er få store arbeidsplasser i nærområdet. Mange benytter egen bil for å komme seg på treningen og derfor er nok parkeringsplasser viktig.

Hvordan fikk man kjennskap til LEVVEL?

Mange fikk kjennskap om LEVVEL på Kurbadet eller ble anbefalt av andre. Flere også via arbeidsplassen, på hjemmesiden og brosjyrer.

 • Ved kjennskap om LEVVEL på Kurbadet så fikk 40 % behandling på Kurbadet og 60 % fikk ikke det.
 • Ved anbefaling fra andre så var 80 % av de som anbefalte det medlemmer på LEVVEL.

Det betyr at mange medlemmer er så fornøyd med oss at de faktisk anbefaler oss til andre. Denne effekten hadde vi kjennskap til tidligere og vi er fornøyd med at dete bekreftes i denne undersøkelsen. Det er vi stolte av og ønsker å holde dette tallet så høyt som mulig i fremtiden også.

Hvorfor er de medlemmer på LEVVEL?

De største årsakene til at man melde seg inn var basseng og treningstilbudene våre.
Gruppetreninger benyttes slik: bassengtrening 60 %, kjernefysio og kom i form 25 %, mage/rygg og yin yoga litt under 20 %. Fordeling styrketrening 60% og fri svømming/bading 40 %.

Det dårligste med LEVVEL

 • Renhold

Vi synes det er oppklarende at vi får en slik konkret tilbakemelding. Dette skal vi fremover jobbe konkret med å få i orden.

Det beste med LEVVEL

Medlemmene bruker mye av de samme ordene og beskrivelsen som vi har prøvd å jobbe for da vi etablerte treningssenteret.

 • Hyggelig
 • Uformelt
 • Variert tilbud
 • Basseng

Det at medlemmene synes at vi er hyggelig og uformelt er noe som gleder oss siden vi ønsker et godt miljø.
Bassengene våre er det vi skiller oss mest på i forhold til andre treningssenter i Tromsø, samt badstue. Det at medlemmene også sier de er fornøyd med sammensetningen og utvalget av de forskjellige treningsformene er vi fornøyd med.

Hvor fornøyde er medlemmene?

Vi ønsket at man skulle bruke terningkast for å gi oss karakter.

 • 84% veldig fornøyd (5 og 6)
 • 11% er fornøyd (4)
 • 5% er ganske fornøyd (3)
 • 0% er ikke fornøyd (1 og 2)

Det at 95 % er fornøyd er et tall som det er vanskelig å si noe negativt om. Videre så anslår 94 % av medlemmene at de er medlem om ett år (4-6 terningkast).

Markedsføring

 • Over 50% bruker hjemmesiden en til flere ganger per uke.
 • 16% bruker Facebook siden en til flere ganger per uke.
 • Annonser på Facebook; 75% kjenner ikke annonsen igjen, 12% er usikker.
 • Over 80% ønsker å motta nyhetsbrev fra LEVVEL.

Som vi ser så er det mange som ønsker å motta nyhetsbrev. Derfor skal vi fremover jobbe mer målbevisst for å øke bruken av dette.

Videre så kunne vi ha fått opp antall medlemmer som bruker nettsiden vår. Eller er folk fornøyd med informasjonen som er tilgjengelig og de får dekket sine behov?

Det er litt skuffende at så få kjenner igjen annonser på Facebook. Hvis man ser positivt på tilbakemeldingen så betyr dette at vi kan slutte med denne annonseringen, siden man blir medlem ved at andre anbefaler treningstilbudet.

Salg av varer i resepsjonen?

 • Over 20% ønsker salg av badedrakter.
 • Over 25% ønsker salg av trenings-klær.

Dette har gjort at vi nå selger badedrakter og responsen har vært positivt.

Oppsummering

Medlemsundersøkkelser er viktig for å få god tilbakemelding slik at vi forstår hvem våre medlemmer er, hva de mener vi kan bli bedre på og hvordan vi skal endre driften og tilbudene.

Vi fikk konkrete forbedringsområder å jobbe med fremover og vi er mer sikker nå på hva vi er dyktige på - hvor vi innfrir og hva som er vår styrke.

Medlemsundersøkelsen bekrefter mange av de meningene vi selv har om Levvel og det er bra at vi er har samme oppfatning som våre kunder.